Τα προϊόντα μας

Με σκοπό την παραγωγή και διάθεση στους πελάτες μας ποιοτικών φρέσκων προϊόντων, καλλιεργούμε σε συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς 800 στρέμματα γης.

Παράγουμε και διαθέτουμε ποιοτικά φρέσκα προϊόντα , παρακολουθώντας όλα τα στάδια παραγωγής , εμπορίας και τροφοδοσίας σε όλα τα επίπεδα του συστήματος ποιότητας, με μόνιμο γεωπόνο της επιχείρησης μας.